Vår verden-våre utfordringer-vårt ansvar.
80x80 cm. Beskrivelse av bildets budskap finnes under pkt. Bilder med budskap.