"For love"
maleri,
str 80x100 cm.
Full pris kr 14.000,-
Utstillingspris
kr 10.500,-
Nytt i 2021.
SOLGT