"Bloomery"
Maleri 80x100 cm m/ sølvramme.
Kr 21.000,-.
Nytt i 2021.