Fotoalbum

"Arven" retter fokus mot temaet menneskeverd og likeverd, mellom kvinne og mann og mellom hetrofile og HLBTI personer.

" Scully " er den smilende dødningsskallen som med sine blomster, sommerfugler og hjerter skal minne oss om viktigheten av naturvern og miljøvern.

🌎 Vår verden-våre utfordringer-vårt ansvar 🌍 i str 80x80 cm. Her er symbolet for kvinne og mann plassert i midten på jordkloden, og rundt har jeg skrevet for frihånd ca 3000 oppdiktede navn på mennesker som ikke enda eksisterer. Budskapet er at vi må ta oss av og løse de utfordringene vi står stilt overfor som krig, terror/ trussel om terror, ekstremisme, miljøvern, naturvern og trussel om atomkrig for at det skal bli flere generasjoner som kan bli født på jorden vår klode.

"Himmelens døtre" er en hyllest til alle de jenter/kvinner som har blitt offer for sorteringssamfunnet. Pr i dag har vi et kvinneunderskudd på mellom 100-200 millioner. Det er et stort problem som vi trenger å rette fokus mot slik at vi kan få en slutt på sorteringen i alle verdens land, slik at vi kan få til en endring i fremtiden.

" Game on " handler om at vi alle har fått utdelt en hånd med kort, så er det opp til oss å bruke dem riktig.

"Walking on sunshine " handler om at selv om alt ser vakkert ut for utenforstående som titter inn, så har mange en tung vei å gå.

"Golden girl" det finnes gode mennesker som jobber for en bedre verden. Dem må vi huske på og hedre.

"New dawn" Det finnes håp, om en ny dag, en ny soloppgang.


Jeg er opptatt av å skape bilder med fokus på viktige dagsaktuelle samfunnsutfordringer. 

Art with important message by Vibeke Lillefjære.