Et av hovedbudskapene mine er at det er LOV å mikse farger! Ta utgangspunkt i ditt favoritt bilde, og la et par av fargene fra bildet gå igjen i interiøret. Det sikrer flyt og gir en den røde tråden man trenger.