Jeg bruker mye metallisk maling i så og si alle maleriene mine. Det betyr at bildene lever også etter mørkets frembrudd.