Bilder av kunstneren.
Bilder av kunstneren fra ulike utstillinger.

Happy art BY Vibeke Lillefjære.