Orginalen av Scully med ramme 126x156 cm pris kr 150.000,-