🌎 Vår verden-våre utfordringer-vårt ansvar 🌍 i str 80x80 cm.
Her er symbolet for kvinne og mann plassert i midten på jordkloden, og rundt har jeg skrevet for frihånd ca 3000 oppdiktede navn på mennesker som ikke enda eksisterer. Budskapet er at vi må ta oss av og løse de utfordringene vi står stilt overfor som krig, terror/ trussel om terror, ekstremisme, miljøvern, naturvern og trussel om atomkrig for at det skal bli flere generasjoner som kan bli født på jorden vår klode.