" Game on " handler om at vi alle har fått utdelt en hånd med kort, så er det opp til oss å bruke dem riktig.