"Himmelens døtre" er en hyllest til alle de jenter/kvinner som har blitt offer for sorteringssamfunnet.
Pr i dag har vi et kvinneunderskudd på mellom 100-200 millioner. Det er et stort problem som vi trenger å opplyse om, og å fokusere på slik at vi kan få til en endring i fremtiden.