"Arven" retter fokus mot temaet menneskeverd og likeverd, mellom kvinne og mann og mellom hetrofile og HLBTI personer.
Str 143x183 cm
Kr 250.000,-.