Blue living

Maleri
str 70x90 cm
Kr 18.000,-
(Sveveramme i sølv kommer i tillegg kr 1.500,-)