Bloomery
Maleri
Str 70x90 cm
Kr 19.000,-
(Sveveramme i sølv, kr 1.200,- kommer i tillegg)