KONSEPT:


Konseptet er å vise "Happy art BY Vibeke Lillefjære" i en møblert setting slik at publikum kan se hvordan kunsten blir  utganspunktet og hovedfokus i et miljø.
I atelieret vil man kunne nyte kunsten i en harmonisk atmosfære samtidig som man kan man hente inspirasjon, interiørtips og ideer.

Atelierets konsept er spennende og nytenkende, og gjør atelieret til ett kreativt supplement til de tradisjonelle visningsstedene for kunst.

Aftenposten Bolig laget en 3 siders reportasje fra atelieret i august 2012. 

Happy art BY Vibeke Lillefjære.
 

Aftenposten Bolig august 2012.