Happy art by Vibeke Lillefjære

Kontaktinformasjon:

Spørsmål om malerier, utstilling, bedriftsbesøk, hjemmebesøk osv rettes til 

atelier-eureka@hotmail.no eller på tlf 48128904.

Happy art BY Vibeke Lillefjære.

Galleries who wants to exhibit my artwork, please contact me at my E-mail:  http://atelier-eureka@hotmail.no or call me on 0047 - 48128904

Gallerier og atelieer som ønsker å stille ut mine malerier bes ta kontakt på

E-post: atelier-eureka@hotmail.no eller på tlf 48128904