Sommersus og fargebrus.

Utstillingen "Sommersus og fargebrus" august 2019.