Kunstnerens innsats for et levende bysentrum i 2012

Innsats for et levende bysentrum :

I 2012 var jeg initiativtager til fellesutstillingene " 3 designere & 1 kunstner ", " 3 kunstnere & 1 designer " og " 3 kunstnere & 2 designere "  

http://www.varden.no/nyheter/lokker-folk-til-byen-1.732917

http://www.varden.no/kultur/fargelegger-sentrum-1.781701

http://www.ta.no/pulsen/fargelegger-byen/s/1-111-6054840

http://www.ta.no/pulsen/fyller-tomt-lokale-med-kunst-og-liv/s/1-111-6192147

 

Fra utstillingen 23 kunstnere & 1 designer i Porsgrunn sentrum i 2012." Fv. Anette Kjellemyr, Vibeke LIllefjære og Katrine Bakke.