Fotoalbum

NORWEGIAN :

Aftenposten Bolig :


Jeg hadde et hyggelig besøk fra Aftenposten Bolig sommeren 2012.
Dette besøket resulterte i en 3 sider lang artikkel fra atelieret og mitt hjem i Aftenposten Bolig lørdag 11.08.12
Artikkelen fokuserer på atelieret, og på hvordan jeg driver min næringsvirksomhet hjemme.
Jeg gir også 10 råd som kan være greie å ha med seg dersom man vurderer å starte opp egen virksomhet i eget hjem.
I artikkelen skrives det også om huset generelt, og vår vei fra å ha ett hus på en 4 måls skogtomt som trang total renovering, til huset slik det står i dag med egen atelier/galleridel beliggende på ett sosialt familietun.

Vibeke

ENGLISH:

I had a nice visit from Aftenposten Housing in the summer of 2012. 
This visit resulted in a 3 pages long article from the studio and my home in Aftenposten Residential Saturday, 08.11.12 
The article focuses on the studio, and how I run my studio at home. 
I also provide 10 tips for you if you are considering starting up your own business in your own home. 

Vibeke