Levende BY 2012.

 

LEVEVDE BY 2012 :

I 2012 var jeg initiativtager til fellesutstillingene " 3 designere & 1 kunstner ", " 3 kunstnere & 1 designer " og " 3 kunstnere & 2 designere "  . Jeg ønsket med mitt bidrag å rette foks fokus mot sentrum, og få dem til å forstå at byen må brukes for at den skal leve videre og bestå. Jeg inngikk et samarbeid med Norli om leie av lokale, med Næringsforeningen, med Servicebyen Skien, med Skien kommune og med Gårdeier foreningen. 

Her er resultatet :

http://www.varden.no/nyheter/lokker-folk-til-byen-1.732917

http://www.varden.no/kultur/fargelegger-sentrum-1.781701 

http://www.ta.no/pulsen/fargelegger-byen/s/1-111-6054840

http://www.ta.no/pulsen/fyller-tomt-lokale-med-kunst-og-liv/s/1-111-6192147

 

Fra utstillingen "3 kunstnere & 1 designer " 2012.
Fv. Anette Kjellemyr, Vibeke Lillefjære og Katrine Bakke.