Fotoalbum

Linker til noen utvalgte reportasjer i media, samt foto fra enkelte artikler uten link sees under.  :


TA og Varden 2015.TA 2014.